zorg voor kwaliteit

Ondersteuning bij (zorg)visie en praktijk.

(zorg)ontwikkeling

Het primaat van de zorg, hulp- of dienstverlening ligt bij de cliënt en de professionals. Maar financiering, regelgeving en management zijn belangrijke factoren, waardoor de kwaliteit van het werk soms toch niet zo is als we graag zouden willen. Kritieken, goede ideeën, nieuwe inzichten en acties helpen om in beweging te komen. Veranderen en doorontwikkelen is goed. De samenleving verandert immers ook. Herijking van de dienstverlening en de organisatie van het werk is het gevolg. Dat vraagt om (zorg)ontwikkeling; bepalen van de (zorg)visie, de uitwerking voor de praktijk en gevolgen voor de bedrijfsvoering en positionering.

Ondersteuning bij (zorg)ontwikkeling kan helpen de visie en nieuw beleid te formuleren, enthousiasme te creëren, mede richting te geven aan de verandering via een heldere en praktische aanpak, en de gevolgen in beeld te hebben voor alle betrokkenen. Op die manier hebben de professionals en cliënten er dagelijks profijt van.

Mijn ondersteuning

Externe ondersteuning van (zorg)ontwikkeling kan op verschillende manieren gebeuren. De rol en positie van een adviseur is een andere dan bijvoorbeeld die van projectleider.  In de volgende rollen kunt u een beroep op mij doen:

 • projectleider / projectmanager
 • (zorg)ontwikkelaar voor de praktische uitwerking van de nieuwe visie
 • adviseur bij inhoudelijke beleidsvragen van organisaties
 • toezichthouder in overzichtelijke organisaties

Werkt ’t in de praktijk?

Bij een verandering of vernieuwing in de zorg, hulp- en dienstverlening willen we primair zicht hebben of de verandering ‘werkt’ of ‘gaat werken’ voor de cliënt, bewoners en professionals. We maken gebruik van best practice methodes of monitoren zelf de resultaten bij een nieuwe aanpak.

Vanuit de rol, die we hebben afgesproken, zal ik regelmatig de aanpak, de voortgang en resultaten terugkoppelen naar mijn opdrachtgever. Ook monitoren we de gevolgen voor de interne bedrijfsvoering, voor de staf- of beleidstaken en de uitvoering van de overige dienstverlening. Zo houden we grip op de zaak.

Cambium staat voor groei en ontwikkeling

Het cambium is de dunne laag cellen in een boomstam vlak onder de schors.
Daar vindt de celdeling plaats, zodat de boom groeit. Elk jaar ontstaat er zo een jaarring.

gezondheidszorg, hulpverlening, sociaal werk, welzijn

Sectoren waarin ik als projectleider of adviseur (zorg)ontwikkeling werkte:

 • Thuiszorg
 • Voorlichting en preventie eerstelijnszorg
 • Vrouwenopvang
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Jeugd(gezondheids)zorg
 • Ouderenzorg
 • Ziekenhuiszorg
 • Eerstelijnspraktijken
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Zorg voor mensen met de verstandelijke beperking
 • Gemeentelijke en Regionale Overheid