(zorg)ontwikkeling

Leiden ontwikkelingen en verbeteringen tot betere, effectievere zorg of hulpverlening? Wat betekenen ze voor de professionals? Hoe bereikt u meerwaarde voor alle betrokkenen? Kan ik daarbij ondersteunen?

implementatie

Implementeren is een kunst op zichzelf. Vernieuwen, verbeteren, veranderen; het is nooit vanzelfsprekend. Er is altijd samenhang met andere werkprocessen. Als projectleider ondersteun ik bij het implementatie-plan, beslisdocumenten en de randvoorwaarden, die nodig zijn voor de verandering.

passie

Het werk in de praktijk van morgen beter maken. Zowel het denkwerk vooraf als de implementatie in de praktijk. Dit vormt de rode draad in mijn werk. “Geen vernieuwing om de vernieuwing, maar met meerwaarde voor de cliënt, de professional, de organisatie en de samenleving als geheel.”

Wat kan ik voor organisaties betekenen

(zorg)visie ontwikkelen, projecten begeleiden, helpen bij aanbestedingen, zicht houden op kwaliteit, processen optimaliseren en adviseren vanuit een onafhankelijke positie.

projecten leiden

 In mijn opdrachten werk ik vaak projectmatig, doelgericht, ijverig en met oog voor processen naar het gewenste eindresultaat.

advies op maat

Ik stel graag een advies of businessplan op voor een verbetering of vernieuwing van uw dienstverlening.

Complexe omgeving

complexe omgevingen

De vele invalshoeken en belangen bij veranderingen vragen visie, een concrete aanpak en toekomstbestendige oplossingen.

Discretie

discretie in het vak

Gevoelige gegevens van u en in organisaties worden met hoge vertrouwelijkheid behandeld.

‘Bouwen aan de zorg en dienstverlening van morgen’