Hetty Veerman

Over Hetty Veerman

Vanwaar die passie voor (zorg)ontwikkeling?

Ik startte mijn loopbaan rond 1980 als consulent voorlichting en preventie (GVO) in de thuiszorg. We ontwikkelden nieuwe voorlichtingsprogramma’s om mensen bewust te maken van hun leefstijl en gezondheidsgedrag. Voerden die uit met allerlei disciplines in de eerstelijnszorg. We bleven innoveren en verbeteren. Deze periode heeft mij gevormd.

In de jaren ’90 werkte ik aan Kwaliteitszorg. Wat waren kwaliteitscriteria in de zorg? Helpt dat om de zorg te verbeteren? Wat brengt ons de HKZ-certificering?

Een aantal jaren was ik senior adviseur en associé zorgontwikkeling bij Compliance Consult / CC Zorgadviseurs. Vanaf 1994 werk ik als zelfstandig project-/interimmanager & adviseur onder de naam Cambium. Ik stelde ondernemings-plannen op, begeleidde implementatietrajecten, maar verzorgde bijvoorbeeld ook inschrijvingen bij  aanbestedingen.

Het werken aan verbeteringen of nieuwe vormen van zorg werd de rode draad. Concrete projectresultaten zijn bijvoorbeeld de Thuiszorgwinkel-Meditheek, de Dienst-Apotheek Midden-Holland, In Zwang (voor de 20-weken-echo), familieparticipatie bij dementerende bewoners, en meer recent het werken met optimale taakherschikking  in de huisartsenpraktijken op asielzoekerscentra.

Persoonlijk betrokken

Werken in de zorg vraagt om persoonlijke betrokkenheid. Voor mij ligt die bij ‘goede zorg voor de client, waardevol werk voor de professionals, en een gezonde organisatie’. Ik voel me thuis binnen elke laag van de organisatie. Ik schakel eenvoudig, denk mee en weet waar de gevoelige punten liggen. Uiteindelijk wil ieder goede zorg voor de cliënt. Daar raak je elkaars betrokkenheid.

Vanuit mijn betrokkenheid en resultaatgerichte aanpak adviseer en begeleid ik zorgprojecten en realiseren we verbeteringen voor directies, personeel en cliënten. ‘Bouwen aan de zorg van morgen’.

Cambium: groei en ontwikkeling

Voor mijn werk gebruik ik de bedrijfsnaam Cambium. Deze naam heeft alles te maken met mijn familie, en met bouwen, groei en (blijven) ontwikkelen.

Het ‘cambium’ is de laag cellen in een boomstam vlak onder de schors. Daar vindt de celdeling plaats en ontstaan de jaarringen (mijn logo). Het zorgt voor de breedtegroei van de boom. Mijn vader en grootvader waren zelfstandig ondernemer. Zij bouwden met hout. Ik bouw aan de groei en ontwikkeling van de zorg en dienstverlening. Mijn Cambium vormde symbolisch de volgende jaarring in de familie.

‘Zonder cambium geen groei en ontwikkeling’